Къде сме ние

България, гр. Асеновград,
ул. Борислав №2

Университети в България

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15
тел. 02/846-74-29, 9308-380
www.uni-sofia.bg

Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"

4000 Пловдив, ул. "Цар Асен" 24
тел. 032/261-261
www.uni-plovdiv.bg

Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"

5000 Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" 2
тел. 062/61-83-33
www.uni-vt.bg

Югозападен университет
"Неофит Рилски"

2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66
тел. 073/888-91-21
www.swu.bg

Шуменски университет
"Епископ Константин Преславски"

9712 Шумен, ул. "Университетска" 115
тел. 054/830-495
www.shu-bg.net

Нов български университет

1618 София, ул. "Монтевидео" 21
тел. 02/8110-215
www.nbu.bg

Български свободен университет

8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" 62
тел. 056/900-400
www.bfu.bg

Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"

9007 Варна, курортен комплекс "Чайка"
тел. 052/35-51-06
www.vfu.bg

Американски университет в България

2700 Благоевград, ул. "Георги Измирлиев" 1
тел. 073/888-199; 888-542; 885-543
www.aubg.bg

Технически университет - София

1756 София, кв. "Дървеница" 1
тел. 02/965-21-11
www.tu-sofia.bg

Технически университет София - Пловдив

4000 Пловдив, Цанко Дюстабанов" №25
тел. 032/659-564
www.tu-plovdiv.bg

Технически университет София - Варна

9010 Варна, ул. "Студентска" №1
тел. 052/383-615
www.tu-varna.bg

Технически университет София - Габрово

5300 Габрово, ул. "Х. Димитър" №4
тел. 066/82-19-31
www.mgu.bg

Университет по архитектура, строителство и геодезия

1046 София, бул. "Христо Смирненски" №1
тел. 02/963-52-45
www.uacg.bg

Русенски университет "Ангел Кънчев"

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
тел. 082/888-211
www.ru.acad.bg

Лесотехнически университет

1756 София, бул. "Кл. Охридски" №10
тел. 02/91-907
www.ltu.bg

Химикотехнологичен и металургичен университет

1756 София, бул. "Кл. Охридски" №8
тел. 02/868-13-16
www.uctm.edu

Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

8010 Бургас, бул. "Проф. Якимов" №1
тел. 056/858-225
www.btu.bg

Университет по хранителни технологии

4002 Пловдив, бул. "Марица" №26
тел. 032/643-637
www.uft-plovdiv.bg

Университет за национално и световно стопанство

1700 София, Студентски град "Христо Ботев"
тел. 02/81-95-535
www.regalia6.com

Икономически университет - Варна

9002 Варна, бул. "Княз Борис I" №77
тел. 052/660-326
www.ue-varna.bg

Стопанска академия "Д. А. Ценов"

5250 Свищов, ул. "Емануил Чакъров" №2
тел. 0631/66-225
www.uni-svishtov.bg

Национална спортна академия

1700 София, Студентски град "Христо Ботев"
тел. 02/962-04-58 вътр. 397
www.nsa.bg

Аграрен университет

4000 Пловдив, ул. "Менделеев" №12
тел. 032/654-200
www.au-plovdiv.bg