За миналото и настоящето

    МК-Груп ООД е създадена в края на 2003г. за задоволяване на нарасналите потребности на транспорта от качествено обслужване и ремонт на ел. оборудването на МПС.

    Много хора си мислят, че ел. оборудването е нещо просто и може да си го оправят сами или с помоща на някои "маистори всезнайко", които могат да ремонтират двигателя, да заварят и боядисат дори вашия автомобил. А в някои случаи да ви ремонтират домашните уреди. Това са най-опасните маистори и се пазете от тях!!! Тези хора работят с налучкване и ще бъде голям късмет ако не Ви сторят по-голяма беда или изгорят автомобила Ви.

"МК Груп" е наследник на ЕТ "Кирил Хараламбов" , която е създадена през 1983г. за нуждите на Асеновград. В момента "МК Груп" обслужва фирми на територията на Пловдивска и Смолянска област. За всички фирми - абонати покриваме авариини обслужвания на територията на Р. България.

    Разполагаме с високо клалифициран персонал, както и с 2 мобилни автомобила, които са на разположение 24 часа в денонощието.

    Фирмата осигурява постоянна преклалификация на персонала си от 2008г. Имаме собствен отдел за изпитване на частите и материалите, с които работим. Имаме и собствени разработки. За всички ремонтирани при нас части даваме гаранция. Всички редовни клиенти получават бонуси и отстъпки. Всички фирми абонати и редовни клиенти могат да ползват отсрочено плащане. За повече информация вижте в раздел "Услуги"

    Благодарим Ви, че избрахте нас!!!

    От името на персонала Ви пожелаваме лек и безавариен път.